Afscheid Frits van Rossem

Tijdens de ledenvergadering van 10 december j.l. werd er even stil gestaan bij het feit dat Frits van Rossem zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Hij wil zijn aandacht graag op andere activiteiten gaan richten.
Frits heeft voor het eerst meegespeeld in de uitvoering van 21 februari 1981, de komische thriller “Boeven en Madeliefjes”. Hierbij mocht hij meteen zorgen voor de geluidseffecten ‘op de band’.Tijdens de ledenvergadering van 24 oktober 1989 werd Frits als bestuurslid benoemd, waarna hij in 1992 de functie van penningmeester op zich nam. Deze functie heeft hij uitgevoerd tot 2002.
Namens de vereniging hebben we Frits, met een kleine attentie, bedankt voor zijn inzet voor Lust & IJver.