Toneelvereniging ‘Lust & IJver’

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40047314

Secretariaat: Koningsmantel 2, 9404 ML Assen

Email: lust.ijver@gmail.com

Website: www.lustenijver.nl