Ledenvergadering 10 december 2018

Op 10 december 2018 staat onze ledenvergadering gepland.

Locatie: Hofsteenge, Rolde

Tijd: 20:00

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Uitvoering 2019
  4. Rondvraag
  5. Sluiting